Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii
0
Back To Top
Subcategorii
Biblia sau Sfânta Scriptură Ortodoxia. Sfânta Tradiţie Ascetica şi mistica ortodoxă Liturgică. Pastorală. Locuri sfinte Biserica şi lumea ISTORIE-Politică-Sociologie Cărți și jocuri pentru COPII Minte sănătoasă în corp sănătos Timpul liber EDUCAȚIE. Cultură. Ştiinţă. Afaceri Idei de CADOURI (reduceri 10-25%) Diverse
Descarca oferte:
Oferta cărți PDF (alfabetic)
Oferte XLS (pe categorii): Cărți / Ob.bis.
Oferta Ed.Agaton: XLS

BNR:1 EUR=4.9672 LEI   1 USD=4.5844 LEI

 

 

 

 

 

Harisma discernământului în călăuzirea duhovnicească ortodoxă


Cuprins si Rasfoire


Editura Egumenita
Categorie: GHIDURI duhovniceşti. DUHOVNICUL (C3)
2012
288 pagini
13x20 cm
310 grame
ISBN: 6422636002830
Cod produs: 73132
Stoc limitat
PRET: 13 RONPrezentare Harisma discernământului în călăuzirea duhovnicească ortodoxă:


„Discernământul celor desăvârşiţi este cunoaşterea pe care o au în ei din iluminare dumnezeiască, care prin lumina ei are puterea de a lumina pe deplin cele întunecate care există în ceilalţi. Sau, cu alte cuvinte, este în general recunoscută şi se numeşte discernământ, cunoaşterea şi înţelegerea fără greşeală a voii lui Dumnezeu în orice vreme şi orice loc şi orice împrejurare, care se pare că există doar în cei curaţi la inimă, la trup şi la gură” (Sfântul Ioan Scărarul, Cuvânt despre discernământ).

Discernământul, care constituie obiectul acestei cărţi, este condiţia de bază a judecării corecte în orice problemă, şi cu atât mai mult este necesar pentru a da un răspuns corect în problemele duhovniceşti. Pentru dobândirea şi cultivarea discernământului duhovnicesc, de mare ajutor este studierea vieţilor şi învăţăturilor Părinţilor şi Sfinţilor Bisericii noastre, fiindcă din acestea învăţăm că Părinţii abordau cu discernământ diferite cazuri şi probleme ale vieţii duhovniceşti. Pentru a-i ajuta pe creştinii interesaţi, scriitorul a adunat în această carte foarte multe întâmplări care lămuresc corecta abordare a diferitelor chestiuni duhovniceşti.

Fie ca această carte să se dovedească un ajutor lămuritor şi folositor pentru toţi cei care se ocupă cu călăuzirea duhovnicească a semenilor lor, precum duhovnicii, părinţii, dascălii etc.

Din CUPRINS:

Prologul editorului............................................................................ 5
Introducere......................................................................................... 7
Capitolul I
Lipsa discernământului
îi răneşte şi îi chinuieşte pe credincioşi......................................... 15
Lipsa de experienţă a dascălului îi distruge pe ucenici............. 16
Cum s‑au purtat un duhovnic lipsit de discernământ şi
un duhovnic cu discernământ cu un păcătos deznădăjduit...... 18
Cu „canoanele” din Pidalion,
duhovnicul poate face fărădelegi.................................................. 22
Să fiţi atenţi la ce duhovnici mergeţi............................................. 24
Vai‑vai! Cât s‑a amăgit sărmanul!................................................. 24
Unii duhovnici te pot încurca........................................................ 25
Ai grijă ce le spui duhovnicilor...................................................... 26
N‑a reuşit prea bine, sărmanul!..................................................... 26
O „predică” fără discernământ...................................................... 28
Să nu‑i sileşti pe tineri să meargă la spovedanie......................... 29
Capitolul II
Trebuie să găsim un doctor duhovnicesc bun............................. 30
Să găseşti un părinte duhovnicesc virtuos................................... 30
Să găseşti călăuzitor bun!................................................................ 32
Să te spovedeşti la părinţi înzestraţi cu discernământ............... 33
Mergi la un doctor priceput şi fă ce‑ţi spune............................... 35
Să închizi rănile trecutului
cu ajutorul unui duhovnic experimentat..................................... 36
Să ne mărturisim cugetele unor părinţi înzestraţi
cu discernământ, nu unora care au doar barba albă
din pricina vârstei............................................................................ 37
Duhovnicii buni sunt rari............................................................... 41
Capitolul III
Însuşirile unui duhovnic bun......................................................... 44
Părintele duhovnic în Tradiţia Ordodoxă.................................... 45
Discernământul, care distinge răul
şi îndepărtează rătăcirea diavolului.............................................. 47
Smulge rădăcina ca să nu cazi din nou în păcat.......................... 49
Pacea dumnezeiască şi blândeţea.................................................. 50
Sensul adevăratei pocăinţe............................................................. 51
Sensul spovedaniei.......................................................................... 53
Domnul îl miluieşte pe cel ce se pocăieşte................................... 55
Cum trebuie să se rânduiască în Biserică
felul şi vremea pocăinţei................................................................. 57
Dumnezeu îl primeşte pe omul care se pocăieşte
şi după trei zile................................................................................. 59
Pocăinţa sinceră te poate izbăvi într‑o singură clipă.................. 60
„Iconomia” vindecătoare a sfintelor canoane ale Bisericii......... 61
Lua asupra lui păcatul celor slabi.................................................. 64
Să îndreptăm răul prin iubire şi blândeţe,
nu prin fapte pătimaşe.................................................................... 64
În luptă avem nevoie de odihnă şi recreere................................. 65
Preotul să primească şi cuvintele simple ale pocăinţei sincere..... 66
O spovedanie generală poate să rezolve probleme grave.
Te poate izbăvi şi de atacurile aflate în faşă ................................ 68
Harul lui Dumnezeu îl uşurează pe duhovnic
de povara grea a necazurilor celui ce se spovedeşte.................. 70
Duhovnicul nu este lipsit de greşeală, nici dictator.................... 70
Smerenia duhovnicului................................................................... 71
Cu judecata mea pot face greşeli................................................... 72
Când duhovnicul este vătămat sau lipsit de experienţă............ 74
Episcopul sau preotul, care‑l opreşte de la slujbele Bisericii
pe cel ce se pocăieşte, să fie caterisit.............................................. 76
Capitolul IV
Virtuţile duhovnicului bun înfăţişate mai ales prin descrieri,
povestiri şi poveţe............................................................................ 77
Portretul părintelui Iacov: smerit, luminos, blând...................... 78
În faţa unui stareţ adevărat............................................................ 80
Îmbrăţişarea duhovnicească a stareţului Serafim de Viriţa....... 81
Cele trei harisme ale duhovnicului............................................... 84
Egumenul să fie mai degrabă o mamă pentru monahi,
decât un tată..................................................................................... 87
Îi primea pe toţi cu iubire şi îi întorcea la Dumnezeu................ 88
L‑a ajutat pe Giorgakis să scape de legăturile satanice
ale hinduismului.............................................................................. 90
Pace şi veselie revărsa în jur........................................................... 91
La spovedanie părintele Porfirie te primea cu inima deschisă,
cu iubire şi rugăciune...................................................................... 92
Dacă nu‑l mustri, sufletul lui se deschide.................................... 93
Nu ne tăia aripile............................................................................. 94
Avea braţele deschise pentru toţi.................................................. 95
M‑a îmbrăţişat cu blândeţe şi m‑a îndemnat
să mă împărtăşesc............................................................................ 95
Ce i‑a spus unui tânăr speriat........................................................ 97
Ştii ce băieţi buni sunt?................................................................... 97
Au săvârşit toate păcatele, dar eu îi iubesc!................................. 98
L‑a vizitat un grup de hipioţi......................................................... 99
L‑a îmbrăţişat pe beţiv şi a început să‑l sărute.......................... 100
A vrut mai întâi să‑i îndulcească sufletul................................... 101
E nevoie şi de puţină constrângere............................................. 102
Duhovnicul să lucreze liber, cu discernământ şi bunătate...... 102
Nu voia să impună nimic............................................................. 104
Spunea ceea ce putea să primească fiecare în suflet................. 105
Am văzut că sufletul ei era pustiu şi am început
de la ceva uşor................................................................................ 105
Nu constrângea pe nimeni........................................................... 106
Libertatea pe care i‑o lăsa celui cu care vorbea......................... 107
Să nu intervii în viaţa personală a celor care
se spovedesc la tine....................................................................... 107
Prima dată întâlnim un preot care nu ne‑a vorbit
deloc de Dumnezeu!...................................................................... 108
Se afla împreună cu criminalii de război şi nu‑i cerceta
niciodată pentru nimic.................................................................. 109
Ascultarea se face de bună voie................................................... 110
Nu constrângeţi voinţa liberă a oamenilor................................ 110
Ascultarea este o relaţie personală liberă................................... 113
Eu îmi spun doar părerea. Te las liberă...................................... 114
Când asculţi doar ce vrei tu.......................................................... 115
Duhovnic cu experienţă
Îndreptarea unui frate calomniator dintr‑o obşte
Există multe feluri de boli şi leacuri

 

Cuprins si Rasfoire
Cele mai noi produse din aceeasi categorie
mobilpay visa si mastercard visa mastercard edenred

www.agaton.ro


ANPC-SAL ANPC-SOL