Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii
0
Back To Top
vezi aici:  REDUCERI 10-24%
16 Iunie - 22 Iunie 2024
(reduceri pe Autori, pe Edituri și pe Categorii)

​Comenzi peste 150 lei > transport gratuit
   Comenzi peste 350 lei > reducere 15%
0
Subcategorii
Biblia sau Sfânta Scriptură Credința Ortodoxă Ascetica şi mistica ortodoxă Liturgică. Pastorală. Locuri sfinte Biserica şi lumea ISTORIE - Politică - Sociologie Cărți pentru COPII Minte sănătoasă în corp sănătos Timpul liber (turism, literatură) EDUCAȚIE. Ştiinţă. Afaceri. SENSUL VIEȚII Idei de CADOURI (reduceri 10-24%) Diverse
Descarca oferte:
Oferta cărți PDF (alfabetic)
Oferte XLS (pe categorii): Cărți / Ob.bis.
Oferta Ed.Agaton: XLS

BNR:1 EUR=4.9767 LEI   1 USD=4.578 LEI

 

 

 

 

 

Cuprins si Rasfoire
Autor: Emese Florian

Editura C.H. Beck
Categorie: Afaceri. Drept. Legislaţie (K5) (K5)
2016
624 pagini
16,5x23,5 cm
880 grame
ISBN: 9786061802999
Cod produs: 75142
Stoc limitat
PRET: 95 RONPrezentare Dreptul familiei. Editia 5:


Analiză completă a instituțiilor dreptului familiei

Lucrarea constituie o analiză a raporturilor personale și patrimoniale care izvorăsc din căsătorie, rudenia firească și civilă și a raporturilor asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie. Spre deosebire de alte ramuri ale dreptului civil, finalitatea normelor dreptului familiei nu este aceea de a institui o justiție comutativă, ci de a organiza instituții de pază ale „stării de bine”, personale și patrimoniale, a fiecăruia din membrii familiei, prin echilibrul între independența fiecăruia și solidaritatea intrafamilială. Dispozițiile Codului civil reunite sub titlul „Despre familie” se remarcă prin tendința de „contractualizare” a materiei, de a lăsa la îndemâna soților libertatea fără precedent în legislația noastră de a-și organiza prin acordul lor viața conjugală, îndeosebi în compartimentul patrimonial – calitativ subordonat celui personal – ca reflex al autonomiei personale, profesionale și sociale a fiecăruia dintre soți, și de a regla tot astfel, prin acordul lor, conflictele familiale.

Despre Ediția 5
Ediția 5 aduce numeroase elemente noi, fără a pierde din claritatea stilului, ceea ce a generat o majorare a volumului lucrării cu peste 250 de pagini. Lucrarea întregește studiul noțiunilor de dreptul familiei, conținând, alături de căsătorie, divorț, filiație, autoritate părintească, obligație de întreținere, și analiza regimurilor matrimoniale în lumina noului Cod civil.

Din cuprins

 • logodna
 • încheierea căsătoriei
 • nulitatea căsătoriei
 • efectele căsătoriei
 • convenția matrimonială
 • regimul comunității legale, comunității convenționale, separației de bunuri
 • motivele și cauzele divorțului
 • filiația față de tatăl din căsătorie și față de tatăl din afara căsătoriei
 • filiația în cazul reproducerii umane asistate medical
 • încetarea adopției
 • drepturile și îndatoririle părintești
 • decăderea din exercițiul drepturilor părintești
 • persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează


Puncte forte

 • corelarea vechii reglementări cu cea nouă
 • analiza normelor europene relevante în materie
 • tratarea, aproape exhaustivă, a elementelor necesare și esențiale pentru înțelegerea materiei dreptului familiei din perspectiva noului Cod civil
 • ample referințe bibliografice


Ghid practic
Structura lucrării depășește limitele unui curs universitar, constituindu-se într-un adevărat ghid practic adresat tuturor celor interesați de domeniu. Sunt ridicate multiple întrebări care prin răspunsurile oferite ajută la clarificarea unor probleme controversate:

 • Care sunt condițiile de fond ale logodnei?
 • Odată încheiată logodna, ce poate oferi acest fapt din punct de vedere juridic?
 • Cum se pierde calitatea de soț și din ce moment?
 • Natura juridică a căsătoriei: contract sau instituție?
 • Care sunt efectele pecuniare ale divorțului în relațiile dintre foștii soți?
 • În ce fel și în ce măsură va afecta evenimentul de stare civilă condiția patrimonială a fiecăruia dintre soți și ce ajustări de dinamică a drepturilor asupra bunurilor antrenează acesta?
 • Va exista o masă de drepturi și obligații comune în considerarea intereselor familiei?
 • În ce fel și în ce măsură se cere adaptat „comportamentul” soților la noul lor statut în cadrul raporturilor juridice dintre dânșii și, de asemenea, în cadrul raporturilor juridice cu terții?
 • Regimul matrimonial presupune căsătoria, dar e valabilă oare și reciproca, fiece căsătorie presupune un regim matrimonial?
 • Cu ce titlu se aplică regimul matrimonial legal soților care nu au încheiat o convenție matrimonială? voință prezumată a părților sau efect al legii?  
 • Nulitatea sau anularea totală, integrală a convenției se va răsfrânge asupra valabilității actului juridic al căsătoriei?
 • Cum se face că, în sistemul nostru, regimul matrimonial de drept comun este al comunității de bunuri și nu cel al separației de bunuri?
 • Dacă, bunăoară, imobilul comun înstrăinat de unul dintre soți nu a fost predat, soțul „omis” s-ar putea opune predării bunului?
 • Dacă terțul ar introduce o acțiune în revendicare, soțul se va putea apăra invocând caracterul comun al bunului și faptul că actul de înstrăinare nu îi este opozabil?
 • Este lichidarea o etapă subsecventă inevitabilă ori de câte ori a avut loc o încetare/modificare a regimului matrimonial?
 • Cine sunt erezii legitimați să continue acțiunea de divorț?
 • Acceptarea moștenirii este condiție a dobândirii dreptului de a continua acțiunea de divorț?
 • Dacă moștenirea este vacantă, dreptul la acțiune va trece asupra comunei, orașului sau, după caz, a municipiului de la locul deschiderii succesiunii în baza art. 963 alin. (3) C.civ.?
 • Cum se explică dualitatea de opinii privind cuprinderea puterii doveditoare a actului de naștere?
 • Ce urmări poate avea faptul că unul dintre părinți abuzează de statutul său de cotitular al exercițiului autorității părintești?

Despre autor
Emese FLORIAN este prof.univ.dr. în cadrul Facultății de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și titular al cursurilor de dreptul familiei.

Cuprins si Rasfoire
Cele mai noi produse din aceeasi categorie
mobilpay visa si mastercard visa mastercard edenred

www.agaton.ro


ANPC-SAL ANPC-SOL