Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii
0
Back To Top
Subcategorii
Biblia sau Sfânta Scriptură Ortodoxia. Sfânta Tradiţie Ascetica şi mistica ortodoxă Liturgică. Pastorală. Locuri sfinte Biserica şi lumea ISTORIE-Politică-Sociologie Cărți și jocuri pentru COPII Minte sănătoasă în corp sănătos Timpul liber EDUCAȚIE. Cultură. Ştiinţă. Afaceri Idei de CADOURI (reduceri 10-25%) Diverse
Descarca oferte:
Oferta cărți PDF (alfabetic)
Oferte XLS (pe categorii): Cărți / Ob.bis.
Oferta Ed.Agaton: XLS

BNR:1 EUR=4.9672 LEI   1 USD=4.5844 LEI

 

 

 

 

 

Credinta lucratoare prin iubire - predici la duminicile de peste an


Cuprins si Rasfoire
Autor: Teofil Paraian

Editura Agaton
Categorie: Predici. Omilii (D5)
2004
480 pagini
20x13
500 grame
ISBN: 9789739973953
Cod produs: 2057
Disponibila
PRET: 50 RONPrezentare Credinta lucratoare prin iubire - predici la duminicile de peste an:Cuvânt înainte

Cartea de faţă cuprinde cuvântări pe care le-am ţinut în zilele de duminică, la Sfânta Liturghie, în cadrul Mânăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, cu excepţia predicii introductive “Dumnezeul meu”, pe care am ţinut-o la Mânăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Când am ţinut cuvântările cuprinse în această carte şi când le-am înregistrat, nu m-am gândit că ele vor forma conţinutul unei cărţi. Fiecare din cuvântările pe care le-am ţinut în zilele de duminică, au fost rostite în folosul credincioşilor şi în folosul meu personal. M-am gândit totdeauna să ofer iubitorilor de învăţătură ceva ce le-ar putea fi de folos pentru viaţa duhovnicească şi pentru cealaltă vreme a vieţii lor. Mi-am gândit gândurile în aşa fel încât să poată fi înţelese şi apoi împlinite, după putere, de către cei care le-au ascultat. Am ţinut să pun în atenţia ascultătorilor acele învăţături sfinte care ar putea fi temelie de viaţă, ar putea fi nişte îndrumări care să creeze în sufletul credincioşilor dorinţe şi seminţe de a se depăşi pe ei înşişi şi de a se alcătui, cu darul lui Dumnezeu, după chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu ajutorul lui Dumnezeu, iată, cuvântările rostite pentru diferite duminici au ajuns să fie alcătuite în cartea de faţă, fiind acum la îndemâna cititorilor, care şi ei se pot considera ascultătorii comunicărilor mele.
În vremea ce a trecut, mulţi dintre preoţi şi dintre credincioşi mi-au dat ideea să alcătuiesc o carte de predici. Preoţii mi-au cerut aceasta pentru a avea material în lucrarea lor de propovăduire, iar credincioşii au dorit să aibă predicile mele pentru orientarea lor, pentru îmbunătăţirea sufletelor lor. Acum a sosit vremea să împlinesc dorinţa celor care mi-au cerut să alcătuiesc această carte pentru preoţi şi credincioşi. Mi s-a oferit posibilitatea de a tipări cartea la Editura Agaton din Făgăraş şi am fost ajutat să realizez aceasta de doi apropiaţi ai sufletului meu: de părintele Cornel Ursu, care a transcris predicile de pe casete, şi de unul dintre lucrătorii de la această editură, pe nume Constantin Spiridon, absolvent de teologie, care s-a ocupat de organizarea textului şi apoi mi-a citit materialul pentru a putea face anumite îndreptări acolo unde era necesar.
Pentru mine este o bucurie să ofer această carte cititorilor. Doresc ca preoţii slujitori care vor folosi cuvântările rostite de mine, să aibă bucuria mântuirii şi să se facă lucrători de bucurie pentru ascultătorii lor. La fel le doresc credincioşilor de rând, să aibă din cuvântările rostite de mine dar de la Dumnezeu, să găsească liniştea sufletească, să înmulţească binele şi bucuria, iubirea şi fericirea.
Binecuvântarea Domnului să fie peste noi toţi, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

P.S. Toate predicile rostite au fost revărsări de gând şi de simţire. Mărturisesc că nu le-am pregătit anume, ci mai multe idei pe care le-am cuprins în cuvântările mele mi-au venit în timpul rostirii cuvântărilor. Aş putea spune că predicile au fost, de fapt, alcătuite în clipa în care au fost ţinute. Gândurile s-au chemat unele pe altele, ideile s-au condiţionat. Ascultând câte o predică de pe casetă, mi se părea uneori că nu sunt ale mele. Deşi erau ale mele, rostite de mine însumi, aveam impresia că sunt mai presus de mine. Dau slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce s-a realizat mai întâi ca predici şi apoi sub o formă a cărţii acesteia. Sunt eu însumi, cuprins în gândurile mele, cuprins în cuvintele pe care le-am rostit, cuprins în cartea care s-a realizat din darul lui Dumnezeu, sper, spre folosul multora.
Mulţumesc din toată inima celor care au colaborat ca această carte să existe şi să ducă gânduri bune pentru gânduri bune şi lumini de gând pentru cei ce-şi doresc lumini de gând, pentru cei ce-şi doresc temeiuri de viaţă nouă, pentru o viaţă pe care s-o poată binecuvânta Dumnezeu, pentru o viaţă de mărturisire a credinţei care a biruit.
            Arhim. Teofil Părăian

 

Cuprins

Cuvânt înainte  .......................................................................      5
Să te depăşeşti şi să te dăruieşti  ..........................................    7
Dumnezeul meu   .......................................................................................     11

      Perioada Penticostarului           
                
Vecernia din ziua de Paşti (a doua Înviere)
Arătările Domnului Iisus Hristos după Înviere  ............     25
Duminica a 2-a după Paşti (a Tomii)
Credinţa adevărată - izvor de fericire  ..........................  35
Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor)
     Raiul femeilor gânditoare de Dumnezeu  ........................   46
Duminica a 4-a după Paşti (a Slăbănogului)
Să fim înţelegători faţă de neputinţa omenească  ......    54
Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencei)
Ce înseamnă să fii credincios?  .......................................  63
Duminica a 6-a după Paşti (a Orbului)
       O întrebare pentru toţi: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?   72
Duminica a 7-a după Paşti  - duminica după Înălţarea Domnului
        (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)
Iisus Hristos - Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului  ..........  83
Duminica a 8-a după Paşti (a Rusaliilor)
Iubirea - cea mai mare roadă a Duhului Sfânt  ..............  92
Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor)
      Sfinţenia – credinţă mărturisitoare şi cruce  ................  1 00

Perioada Octoihului

Duminica a 2-a după Rusalii (Chemarea primilor Apostoli)
     Toţi suntem chemaţi, fiecare cu chemarea lui  ...............  111
Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieţii)
      Împărăţia  lui Dumnezeu e aici, dar n-avem timp de ea! .. 120
Duminica a 4-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutaşului)
Virtuţile sutaşului – virtuţile noastre  .........................   130
Duminica a 5-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi)
Lupta cu ispitele  .........................................................  136
Duminica a 6-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum)
       Rânduiala din minte şi din viaţă şi iertarea păcatelor ... 145
Duminica a 7-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut)
Vederea lui Dumnezeu  ...............................................   153
Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor în pustie)
      Grija pentru trebuinţa aproapelui  ................................   159
Duminica a 9-a după Rusalii (Potolirea furtunii pe mare)
Când Domnul Hristos este de faţă  ................................  166
Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului)
Credinţa lucrătoare  ....................................................   173
Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv)
Să cerem iertare şi să iertăm din toată inima  ............   181
Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul cel bogat)
Ce bine să fac ca să am viaţa veşnică?  ......................   188
Duminica a 13-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi)
Roadele cele bune ale viei Domnului  ........................   193
Duminica a 14-a după Rusalii (Pilda nunţii fiului de împărat)
Mulţi chemaţi,  puţini aleşi în împărăţia cerurilor  ......  198
Duminica a 15-a după Rusalii (Învăţătorul de lege)
Credinţa lucrătoare prin iubire  ..................................   206
Duminica a 16-a după Rusalii (Pilda cu talanţii)
Înmulţirea talanţilor primiţi de la Dumnezeu  .............  213
Duminica a 17-a după Rusalii (Vindecarea fiicei femeii canaanence)
O femeie cu credinţă mare  .........................................  216
Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată)
Lepădarea de sine şi urmarea lui Hristos  .................   222
Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte)    
      Cum se ajunge la iubirea adevărată?  ...........................   228
Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain)
       Să fim prieteni şi cu viii şi cu morţii!  ...........................  235
Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda semănătorului)
        Roadele Duhului Sfânt în ţarina inimii noastre  ..........   241
Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr)
În viaţa aceasta ne pregătim locul de dincolo: raiul sau iadul  .. 247
Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din Ghergheseni)
Războiul nevăzut. Cum să trecem de la răutate la bunătate?  ..  254
Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair)
        Credinţa care despovărează şi mântuieşte  ...............   260
Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)
        Suntem zidiţi de Dumnezeu spre fapte bune  .............   266
Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina)
„Păcatul cu gândul” şi „gândul la Dumnezeu”  ..............   274
Duminica a 27-a după Rusalii (Vindecarea femeii gârbove)
Îndreptarea cea întru Hristos  .........................................  281
Duminica a 28-a după Rusalii (Pilda celor chemaţi la cină)
        Bucuria Împărăţiei lui Dumnezeu  ..............................   289
Duminica a 29-a după Rusalii (Vindecarea celor zece leproşi)
Să ne umplem sufletul de recunoştinţă  ..........................  298
Duminica a 30-a după Rusalii şi Sfântul Andrei (Păzirea poruncilor)
Tânărul îndrăgit de Hristos  ........................................  307
Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon)
        Evanghelia, izvor de nădejde şi de bucurie  ...............   314
Duminica a 32-a după Rusalii şi Întâmpinarea Domnului (Zaheu Vameşul)
Să-l întâmpinăm şi noi pe Hristos, în inima noastră  ...  322

Perioada Triodului

Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului)
Smerenia – odihnă a sufletului  ...................................   331
Duminica a 34-a după Rusalii (a Fiului risipitor)
Dumnezeu - un tată primitor, care ne aşteaptă „acasă” ... 338
Duminica lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei judecăţi)
A doua venire a Domnului şi Judecata de Apoi  ..........  345
Duminica lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai)
Postul – mărturisire a lui Dumnezeu şi lucrare de mântuire   354
Duminica I din Postul Mare (a Ortodoxiei)
        Credinţa cea adevărată  ..............................................   362
Duminica a 2-a din Postul Mare (a Sfântului Grigorie Palama)
Gândul curat şi fapta cea bună  ......................................    368
Duminica a 3-a din Postul Mare (a Sfintei Cruci)
Crucea Domnului şi crucea omului  ...............................    379
Duminica a 4-a din Postul Mare (a Sfântului Ioan Scărarul)
Iertarea păcatelor şi condiţiile iertării  ..........................    387
Duminica a 5-a din Postul Mare (a Cuvioasei Maria Egipteanca)
Femeia care şi-a biruit păcatul şi femeia care şi-a
 plâns păcatul şi a adus cinstire lui Hristos  ...................    397
Duminica a 6-a din Postul Mare (a Floriilor)
Unde-i Dumnezeu, nu-i nici un lucru rău  ..................    406

Duminici speciale

Duminica dinaintea Înălţării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim)
Omul când iubeşte se aseamănă cu Dumnezeu   ...........   415
Duminica după Înălţarea  Sfintei Cruci (luarea Crucii şi urmarea lui Hristos)
Împărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul vostru  ............   424
Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului)
        Cum întâmpinăm sărbătorile şi pe Domnul Hristos ....  432
Duminica după Naşterea Domnului (Fuga în Egipt)
Martori ai Naşterii Domnului şi înmulţitori ai bucuriei  ....      441
Taina cea din veci ascunsă  ..........................................   447
Duminica dinaintea Botezului Domnului (Pocăinţa)
Faceţi roade vrednice de pocăinţă!  ..............................  453
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului)
Pocăinţa - începutul învăţăturii şi vieţii dumnezeieşti  ...  458

Cuvinte de folos

Liturghie după Liturghie sau liturghia vieţii   ............     466
Program de viaţă duhovnicească  ............................    470    
Mânăstirea Brâncoveanu    ......................................      472 

Cuprins si Rasfoire
Cele mai noi produse din aceeasi categorie
mobilpay visa si mastercard visa mastercard edenred

www.agaton.ro


ANPC-SAL ANPC-SOL