Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii
0
Back To Top
Subcategorii
Biblia sau Sfânta Scriptură Ortodoxia. Sfânta Tradiţie Ascetica şi mistica ortodoxă Liturgică. Pastorală. Locuri sfinte Biserica şi lumea ISTORIE-Politică-Sociologie Cărți și jocuri pentru COPII Minte sănătoasă în corp sănătos Timpul liber EDUCAȚIE. Cultură. Ştiinţă. Afaceri Idei de CADOURI (reduceri 10-25%) Diverse
Descarca oferte:
Oferta cărți PDF (alfabetic)
Oferte XLS (pe categorii): Cărți / Ob.bis.
Oferta Ed.Agaton: XLS

BNR:1 EUR=4.9672 LEI   1 USD=4.5844 LEI

 

 

 

 

 

Suuus sa avem inimile. A doua venire se apropie


Cuprins si Rasfoire
Autor: Alexandru Mihail Nita

Editura Agaton
Categorie: SCRIERI duhovnicești (C9)
2022
232 pagini
21x14,8 cm
275 grame
ISBN: 9786068933580
Cod produs: 2232
Epuizata!
PRET: 30 RONPrezentare Suuus sa avem inimile. A doua venire se apropie:


În încheierea minunatei Cuvântări în parabole din  cap. 13 al Evangheliei de la Matei, Mântuitorul Iisus Hristos zice: „De aceea, orice cărturar cu învățătură despre Împărăția cerurilor este asemenea unui om gospodar, care scoate din vistieria sa (lucruri) noi și vechi” (Mt 13,52).

Un astfel de cărturar cu învățătură despre Împărăția lui Dumnezeu este Fratele Alexandru Mihail Niță, viețuitor la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. O mănăstire ce s-a voit, în intenția Mitropolitului Nicolae Bălan, cel care a rectitorit-o, a fi un focar de cultură teologic-duhovnicească, cu cât mai mulți călugări cărturari. Ceea ce s-a reușit în mare măsură, dacă ne gândim chiar și numai la câțiva dintre trăitorii acestei mănăstiri, de la părinți ca Arsenie Boca, Serafim Popescu și neuitatul Teofil Părăian, de la al doilea ctitor, Mitropolitul Dr. Nicolae Bălan, apoi al treilea ctitor, Mitropolitul Dr. Antonie Plămădeală și până la actualul Întâistătător al Mitropoliei Ardealului, Înaltpreasfințitul Dr. Laurențiu Streza, cu toții mari cărturari și mari patroni ai acestei faimoase mănăstiri din Transilvania. Astfel încât, Sfânta Mănăstire de la Sâmbăta de Sus a devenit și a rămas în conștiința românilor de pretutindeni ca un puternic focar de cultură și de spiritualitate.

Fratele Alexandru este deja un autor bine cunoscut cititorilor. Poetul, eseistul și scriitorul Alexandru Mihail Niță este, cu adevărat, un astfel de harnic și bine chivernisit gospodar, care, pe parcursul unei vieți de slujire a culturii, mai întâi ca muzician și profesor de muzică, ca dirijor de succes, iar apoi ca rod al unei intense căutări duhovnicești, ca unul dintre credincioșii (puțini la număr) deplin avizați și  activi ai comunității bisericești din care fac parte și, în cele din urmă, ca viețuitor în mănăstire (în Athos și în țară), peste tot ca un ales intelectual iubitor de Hristos, care a aflat el însuși, uneori cu uimire, și care împărtășește altora, cu generozitate, rezultate valide ale acestei căutări, ne oferă, iată, un nou volum plin de „învățătură despre Împărăția cerurilor”, ca să reluăm expresia mateiană.

Eseurile din acest volum, adunate sub  titlul generic SUUUS SĂ AVEM INIMILE, cuprind o mare varietate de abordări, grupate în trei grupaje foarte bogate, cu titluri sugestive: Porunca iubirii și iubirea arginților; Suferința iconoclastă; Suferința culturii.

Variatele teme sunt tratate cu argumentări fundamentate pe învățătura biblică și patristică, cu afirmarea avizată a unor importante teme dogmatice, apologetice, liturgice, etice (morală creștină), cu bine definite încadrări istorice, puse toate în lumina blândă a adevăratei filosofii, ce-și are sursa și puterea în Evanghelia lui Hristos.

„Creștinismul – scrie autorul acestei cărți –, prin întruparea, botezul, jertfa, învierea și înălțarea Fiului la cerurile Tatălui, a adus dovada deplină, vie, a Legii Noi, propovăduită nu doar verbal, ci mai ales cu viețuirea în fapte a învățăturii Dumnezeului înomenit, de apostolii chemați la îndumnezeire. Obstacolul greu al urcușului spre locașurile cerești este jertfa.” Iată piatra de temelie a vieții credinciosului, stânca de neclintit pe care să-ți clădești existența și să-ți lucrezi dobândirea bunătăților celor veșnice! Ansamblul acestor eseuri indică acest unic și minunat răspuns pentru orice căutător al sensului vieții sale.

Este și concluzia lucrării, având chiar acest titlu sugestiv: Soluția. Din care și citez acest îndemn: „Mereu trebuie trecute probele credinței, pentru consolidarea iubirii și întărirea nădejdii în Dumnezeu și numai în El și Biserica Sa, până ce ispititorul se va lovi mereu de zidul de netrecut al rugăciunii, păzit de bunii povățuitori îngerești, trimiși celor tari în virtuți pentru a-i ajuta…”

Nădăjduiesc să fie mulți cei care se vor hrăni și adăpa duhovnicește din eseurile cuprinse în acest volum, spre plăcută delectare și spornică îmbogățire intelectuală și duhovnicească.

Pr. prof. Vasile Mihoc


 
 
Cuprins
 
Prefață / 5
 
PORUNCA IUBIRII ȘI  IUBIREA ARGINȚILOR / 8
Înșelăciunea bogăției / 9
Desfiguranta bogăție / 11
Incompetența, preludiul imposturii / 12
Refuzul comorii din cer / 14
Calea sfinților și transferul comorilor pământești în ceruri / 15
Sulița Sfântului Mercurie / 21
Conlucrarea divino-umană / 24
Unde e comoara ta, acolo e și inima ta / 27
 
SUFERINȚA ICONOCLASTĂ / 34
Desfigurarea îngerului / 35
Desfigurarea inimilor / 36
Restabilirea valorilor / 38
Memoria icoanelor / 41
Calea, Adevărul și Viața / 43
Adevărul Tradiției / 45
Icoana nefăcută de mână / 47
Epistola scrisă de Hristos – TEU TEA, TION TAVMA / 54
Victoria creștinilor sub flamura lui Hristos / 62
Cruciadele, pretext eliberator trădat de  dureroasa realitate / 67
Cruciada a IV-a anticreștină / 70
Îndoieli și noi sfinte mărturii / 75
Apostolul Luca, pictorul primelor icoane / 77
Reversul icoanelor / 78
Iconoclasmul anticreștin / 80
Altare surpate în vremea Vechiului Testament / 83
Plinirea sorocului / 55
Fiii pierzării / 86
Desfigurarea iconoclastă / 88
Distrugerea icoanelor / 89
Iconoclastul Leon Isaurul, împărat și „preot” / 91
Ereziarhii Constantin din Nacoleea și Toma din Claudiopolis / 92
Iconoclasmul local, premergător celui imperial / 93
Corupția puterii / 94
Vrăjitorul consilier / 95
Clonarea de organe sub critica Înțelepciunii lui Solomon / 98
Iconoclasmul imperial și slugărnicia  demnitarilor / 99
Iconomahii și monahii / 100
Amputarea mâinii Sfântului Ioan Damaschin / 103
Transfigurarea sfințitoare a mâinii amputate / 106
Teodor Studitul, Sfântul apărător al icoanelor / 108
Rușinea adulterului imperial  sancționată de monahi / 109
Onoarea și dreptatea restabilite de eroismul Irinei, mama împăratului / 112
Revirimentul monahal în inima Bizanțului / 113
Reversul benefic al iconoclasmului / 115
Transfigurarea icoanelor / 117
 
SUFERINȚA CULTURII / 119
Izvoarele inspirației / 120
Ecouri iconoclaste / 121
Inspirații malefice / 122
Reînvierea lui Haendel / 125
Ruinele Bizanțului / 126
Crucea se prăbușește… / 127
Constantinopolul pedepsit de propriile păcate / 129
Posedații / 129
Supraomul și omul îndumnezeit / 132
Revoluțiile de export            / 134
Doctor Faust / 135
Duelul, crima și „onoarea” / 138
Demonicul în cultura românească / 140
Ură și tristețe / 142
Sinuciderea – triumful infernului / 145
Leacurile sufletești ale Sfântului Antim Ivireanul / 147
Diabolicul în literatura română pașoptistă / 149
„Pierdut a fost și s-a aflat” / 151
Luceafărul, alunecând pe-o rază / 153
Deșartele speranțe / 157
Dialogul Sfântului Antonie cu Satana / 158
Împărăția răului / 162
Uciderea pruncilor de către Irod Idumeul / 163
Uciderea Sfântului Ioan Botezătorul de către Irod Antipa / 164
Uciderea Sfântului Apostol Iacob  de către Irod Agrippa / 168
Irodianii, partizanii irozilor ucigași / 171
„Înviați” din moartea clinică / 176
Instrumentele Satanei / 178
Răutatea veche nu se îndreaptă niciodată / 181 
Viața romanțată a Sfântul Anton / 182
La granița nevăzutului / 186
Distorsionările mundane ale celor nevăzute / 188
Diavolul pe scenă / 191
Izvorul vieții și al adevărului / 193
Scriitorul Universului / 195
Casa omenirii / 197
Nesupunerea / 198
Lumea accidentelor neîntâmplătoare și neglijența desfigurantă / 199
Negrija adamică și pierderea raiului / 201
Răsturnarea valorilor / 203
Desfigurarea chipului uman / 206
Regretul divin / 209
„Tablele de piatră scrise cu degetul Lui Dumnezeu” / 210
Înfricoșătoarea mânie dumnezeiască… / 212
Dreapta urgie divină stinsă de rugăciune / 213
Cioburile Legii / 214
Pedeapsa păcatului / 216
Îndepărtarea de Dumnezeu / 217
Domnul îndelung răbdător și mult-milostiv / 218
Prima carte a lumii iudeo-creștine / 221
Adevăratele ierarhii terestre / 222
Profetul Moise – veriga dintre  Vechiul și Noul Testament / 222
Orbirea fiilor pierzării și inconștiența colectivă / 224
Soluția / 228
 
Cuprins si Rasfoire
Cele mai noi produse din aceeasi categorie
mobilpay visa si mastercard visa mastercard edenred

www.agaton.ro


ANPC-SAL ANPC-SOL